Jak radzić sobie, gdy w rodzinie występował lub występuje problem z uzależnieniem?

Problemy Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych i/lub Dorosłych Dzieci Alkoholików mobilizują specjalistów do tworzenia  grup wsparcia dla wyżej wymienionych osób. I mimo, że nie we wszystkich rodzinach dysfunkcyjnych musiał występować problem alkoholowy (mogły to  być inne uzależnienia, ale również min. niedojrzałość, złe warunki bytowe i inne) to obecne  trudności  mogą mieć podobny charakter, dlatego też mechanizmy terapeutyczne grup będą działać tak samo. Ale zacznijmy od początku: Rodzina […]

Jak radzić sobie, gdy w rodzinie występował lub występuje problem z uzależnieniem? Read More »