Dla firm

Jeśli doświadczasz w swojej firmie
– trudności z szybkim i efektywnym sposobem wdrażania nowych pracowników w struktury firmy oraz zagadnienia związane z pracą
– problemów w komunikacji między doświadczonymi pracownikami a nowo zatrudnionymi osobami
– chciałbyś efektywnie wykorzystywać doświadczenie stałych pracowników do szkolenia nowo przyjętych osób
– efektywnie rozbudować system motywacji pracowników w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie zawodowe
– skutecznie przeciwdziałać procesom wypalenia zawodowego pracowników
– rozbudować i usprawnić systemy komunikacji między doświadczonymi i młodymi pracownikami firmy

Zainteresuj się wdrożeniem system mentoringu do swojej firmy lub organizacji.
Możesz uzyskać:
– wiedzę na temat systemu mentoringu i korzyści płynących dla firmy i organizacji związanych z wdrożeniem mentoringu
– pomoc w stworzeniu i wdrożeniu systemu mentoringu dostosowanego do potrzeb i możliwości Twojej firmy
– szkolenia mentorów związane z wprowadzaniem a następnie rozwojem systemu mentoringu
– indywidualną pomoc i wsparcie dla mentorów w zakresie zadań związanych z pełnioną rolą w organizacji lub firmie

Koszyk
Scroll to Top