Psycholog - Seksuolog, Mentor, Lider

Zarządzająca Human Clinic.

Obszary moich działań zawodowych obejmują przestrzeń związaną z człowiekiem w kontekście instytucji, skutecznego planowania i rozwoju kariery zawodowej i szeroko rozumianej satysfakcji zawodowej. Tu zajmuję się praktycznymi szkoleniami i doradztwem w zakresie mentoringu i wsparcia zawodowego mentorów,  liderów, kształtowania pozytywnej atmosfery rozwoju w środowisku zawodowym. Kolejna przestrzeń działań to człowiek w wymiarze osobistym, indywidualnym, rodzinnym, emocjonalnym i zdrowotnym. Obejmuje to diagnozę, konsultacje, poradnictwo jako psycholog i seksuolog, w tym  również terapię w obszarze związanym z życiem seksualnym, seksualnością, zaburzeniami seksualnymi oraz pozyskiwaniem satysfakcji seksualnej. Pracuje z młodzieżą i z osobami dorosłymi w tym również z parami.  

W obszarze instytucjonalnym oferuję wsparcie, profesjonalną pomoc i doradztwo psychologiczne liderom i zespołom w sytuacjach związanych z:

– kształtowaniem pozytywnych relacji w środowisku pracy,
– budowaniem skutecznych zespołów w obliczu zmiany,
– rozwojem sfery zawodowej,
– pobudzeniem, trudnościami z koncentracją uwagi oraz organizacją podejmowanych działań,
– stresem i wzmożonym napięciem nerwowym,
– poczuciem smutku, straty, braku satysfakcji z życia, obniżeniem nastroju,
– określaniem potrzeby i kierunku oddziaływań w oparciu o analizę i diagnozę problemu.

W obszarze indywidualnym wsparcia i pomocy psychologicznej i seksuologicznej oferuje profesjonalną pomoc w sytuacjach związanych z:

– życiem seksualnym, seksualnością oraz pozyskiwaniem satysfakcji seksualnej,
– kształtowaniem pozytywnych relacji z otoczeniem
– sprawami rodzinnymi, małżeńskimi, okołorozwodowymi,
– pobudzeniem, trudnościami z koncentracją uwagi oraz organizacją podejmowanych działań,
– stresem i wzmożonym napięciem nerwowym,
– poczuciem smutku, straty, braku satysfakcji z życia, obniżeniem nastroju,
– rozwojem sfery zawodowej,
– diagnozą psychologiczną,
– określaniem potrzeby i kierunku oddziaływań w oparciu o analizę i diagnozę problemu.

W swojej pracy skupiam się na sytuacji pacjenta, poszukiwaniu indywidualnych metod prowadzących do rozwiązania jego problemu, wspierając się technikami terapii z nurtu integracyjnego, metodami poznawczo-behawioralnych oraz humanistycznymi związanymi z akceptacją i zaangażowaniem.

Uważam, że każdy ma prawo do realizacji siebie we wszystkich obszarach życia, do radości i kształtowania swojej drogi zgodnie z preferencjami. Poszukiwanie wsparcia i pomocy jest jednym z elementów dbania o siebie i swój rozwój. Jeśli dostrzegasz, że w Twoim życiu istnieją sytuacje, sprawy, problemy, które utrudniają Ci osiąganie satysfakcji osobistej i komfortu życia – zapraszam. W czasie spotkania, rozmowy, w życzliwej, dyskretnej i otwartej atmosferze, pomogę Ci przyjrzeć się Twoim potrzebom, pragnieniom, obawom i problemom. Pomogę określić Twoje cele i drogi ich realizacji. Udzielę Ci pomocy i wsparcia przy pracy nad poprawą jakości życia i rozwojem osobistym.

Absolwentka psychologii sądowej i penitencjarnej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ukończyła Podyplomowe Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów, Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej, Podyplomowe Studium Seksuologii Klinicznej, liczne szkolenia i kursy w zakresie diagnozy klinicznej, pomocy psychologicznej, profilaktyki stresu, pracy ze sprawcami przemocy domowej, mentoringu. Odbyła staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia SWZPZPOZ w Warszawie. W przeszłości wieloletni psycholog i Kierownik Ośrodka Diagnostycznego Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce, mentor lider dla jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej  w Warszawie, Przewodnicząca Komisji ds. relacji w środowisku służby i pracy w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce, psycholog Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Warszawie, psycholog-seksuolog w Poradni Psychologicznej Human Clinic w Legionowie, psycholog-seksuolog w Poradni Psychologicznej Centrum w Warszawie. Obecnie pracuję indywidualnie on-line i w przestrzeni ustalonej z pacjentem lub instytucją oraz jako psycholog-seksuolog w Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej Harmonia w Warszawie i w Centrum Medycznym Best-Med w Warszawie.  

Ja o sobie:

Lubię ludzi, spotkania i długie dyskusje, najczęściej w ogrodzie wśród zwierząt i kwiatów. Interesuję się praktycznymi aspektami kształtowania kontaktu z drugim człowiekiem, wsparcia i rozwoju osobistego. Uważam, że „Człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, gdy żyje w zgodzie i spójności ze swoim wnętrzem i może się rozwijać”.

Prowadzę konsultacje online oraz w przestrzeni indywidualnie ustalonej z pacjentem lub instytucją:

b.rozek@humanclinic.pl 

a także stacjonarnie w Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej Harmonia w Warszawie

Koszyk
Scroll to Top