SZKOLENIA Z KOMUNIKACJI

Oto kilka propozycji szkoleń z komunikacji dla firm, jednostek edukacyjnych i akademickich, uwzględniających tematykę sztukę udzielania informacji zwrotnej, mistrzostwa trudnych rozmów, praktycznego warsztatu skuteczności osobistej i asertywności oraz komunikacji opartej na empatii.

1. Sztuka dobrego feedbacku – tworzenie konstruktywnej kultury wzrostu

W tym szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak udzielać i przyjmować feedback w sposób konstruktywny. Będą uczyć się kluczowych zasad i technik udzielania informacji zwrotnej, które skutecznie motywują i wspierają rozwój innych osób. Szkolenie będzie skupione na praktycznych ćwiczeniach, w których uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w udzielaniu i przyjmowaniu feedbacku.

2. Zostań mistrzem trudnych rozmów: umiejętności negocjacyjne i rozwiązywanie konfliktów

To intensywne szkolenie skupia się na umiejętnościach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi i konfliktami. Uczestnicy zdobędą narzędzia i strategie, które pomogą im skutecznie zarządzać emocjami, rozpoznawać interesy innych stron oraz budować porozumienie w trudnych sytuacjach. Szkolenie będzie obejmować symulacje, scenariusze i ćwiczenia praktyczne, aby uczestnicy mieli okazję stosować nowe umiejętności w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

3. Załatw to – praktyczny warsztat skuteczności osobistej i asertywności

Jak budować i dbać o partnerskie relacje? Ten warsztat jest odpowiedzią, jak rozwijać długofalowe relacje biznesowe i wśród współpracowników. Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności skutecznego komunikowania się i wyrażania swoich potrzeb w różnych sytuacjach. Uczestnicy nauczą się skutecznych technik asertywności, które pozwolą im efektywnie wyrażać swoje poglądy, oczekiwania i stawiać granice. Będą mieli okazję ćwiczyć te umiejętności w praktyce i otrzymać indywidualne informacje zwrotne, które pomogą im w dalszym rozwoju.

4. Komunikacja oparta na empatii: budowanie silnych relacji i zrozumienie innych

To szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacji opartej na empatii i budowaniu silnych relacji z innymi ludźmi. Uczestnicy będą uczyć się technik słuchania aktywnego, rozumienia perspektywy innych osób oraz wyrażania empatii w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Szkolenie będzie obejmować praktyczne ćwiczenia, scenariusze i studia przypadków, które pomogą uczestnikom doskonalić umiejętności empatycznego komunikowania się w różnych sytuacjach zawodowych. Uczestnicy będą również eksplorować znaczenie empatii w budowaniu pozytywnego środowiska pracy oraz w efektywnym rozwiązywaniu problemów i konfliktów.

W skrócie…

Podczas każdego z tych szkoleń, uczestnicy będą mieli okazję pracować zarówno indywidualnie, jak i w grupach, aby zwiększyć swoją świadomość, doskonalić umiejętności i otrzymywać konstruktywną informację zwrotną od trenerów i innych uczestników. Szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb i kontekstu danej firmy lub jednostki edukacyjnej, aby zagwarantować ich maksymalną wartość i praktyczność dla uczestników.

Koszyk
Scroll to Top