remi-walle-86579_banner
Dla firm

Mentoring

Jeśli doświadczasz w swojej firmie
- trudności z szybkim i efektywnym sposobem wdrażania nowych pracowników w struktury firmy oraz zagadnienia związane z pracą
- problemów w komunikacji między doświadczonymi pracownikami a nowo zatrudnionymi osobami
- chciałbyś efektywnie wykorzystywać doświadczenie stałych pracowników do szkolenia nowo przyjętych osób
- efektywnie rozbudować system motywacji pracowników w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie zawodowe
- skutecznie przeciwdziałać procesom wypalenia zawodowego pracowników
- rozbudować i usprawnić systemy komunikacji między doświadczonymi i młodymi pracownikami firmy

Zainteresuj się wdrożeniem system mentoringu do swojej firmy lub organizacji.

Możesz uzyskać:
- wiedzę na temat systemu mentoringu i korzyści płynących dla firmy i organizacji związanych z wdrożeniem mentoringu
- pomoc w stworzeniu i wdrożeniu systemu mentoringu dostosowanego do potrzeb i możliwości Twojej firmy
- szkolenia mentorów związane z wprowadzaniem a następnie rozwojem systemu mentoringu
- indywidualną pomoc i wsparcie dla mentorów w zakresie zadań związanych z pełnioną rolą w organizacji lub firmie

Ta strona korzysta z plików cookies. Zaakceptuj pliki cookies klikając w "Akceptuję pliki cookies". Dowiedz się więcej na temat plików cookies: Polityka prywatności