remi-walle-86579_banner

Psychologowie Human Clinic

Towarzyszy potrzebującym w procesie konstruktywnego przeżywania kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych. Przyjdź do psychologa, jeśli:

· próbujesz poradzić sobie ze stratą bliskiej Ci osoby,
· doświadczasz trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
· przeżywasz kryzys w związku, stoisz wobec decyzji o rozstaniu,
· dostrzegasz niepojące zachowania swojego dziecka, masz trudności w komunikacji z dzieckiem, dostrzegasz problemy wychowawcze lub szkolne,
· nurtują Cię skomplikowane, problematyczne, zawikłane sytuacje w pracy, z których nie widzisz wyjścia,
· przeżywasz przygnębienie, bezradność, niezdecydowanie, brak poczucia sensu życia,
· dostrzegasz u siebie napięcie nerwowe, ciągle towarzyszące Ci poczucie zmęczenia, brak satysfakcji z życia
· nie radzisz sobie ze swoimi agresywnymi impulsami lub agresją osób Ci towarzyszących,
· przeżyłeś trudne, traumatyczne wydarzenie, które wpływa na twój sposób funkcjonowania, utrudnia obecnie Twoje życie,
· …. lub dostrzegasz inny problem, przez który nie możesz czerpać radości i satysfakcji z życia, nie pozwala Ci osiągnąć poczucia komfortu życia.

Psycholog - Seksuolog

Beata Rożek

Oferuję profesjonalną pomoc i doradztwo psychologiczne w sytuacjach związanych z:

- życiem seksualnym, seksualnością oraz pozyskiwaniem satysfakcji seksualnej,
- kształtowaniem pozytywnych relacji z otoczeniem
- sprawami rodzinnymi, małżeńskimi, okołorozwodowymi,
- pobudzeniem, trudnościami z koncentracją uwagi oraz organizacją podejmowanych działań,
- stresem i wzmożonym napięciem nerwowym,
- poczuciem smutku, straty, braku satysfakcji z życia, obniżeniem nastroju,
- rozwojem sfery zawodowej,
- diagnozą psychologiczną,
- określaniem potrzeby i kierunku oddziaływań w oparciu o analizę i diagnozę problemu.

Uważam, że każdy ma prawo do realizacji siebie we wszystkich obszarach życia, do radości i kształtowania swojej drogi zgodnie z preferencjami. Poszukiwanie wsparcia i pomocy jest jednym z elementów dbania o siebie i swój rozwój. Jeśli dostrzegasz, że w Twoim życiu istnieją sytuacje, sprawy, problemy, które utrudniają Ci osiąganie satysfakcji osobistej i komfortu życia – zapraszam. W czasie spotkania, rozmowy, w życzliwej, dyskretnej i otwartej atmosferze, pomogę Ci przyjrzeć się Twoim potrzebom, pragnieniom, obawom i problemom. Pomogę określić Twoje cele i drogi ich realizacji. Udzielę Ci pomocy i wsparcia przy pracy nad poprawą jakości życia i rozwojem osobistym.

Absolwentka psychologii sądowej i penitencjarnej w Akademii Teologi Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ukończyła Podyplomowe Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów, Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej, Podyplomowe Studium Seksuologii Klinicznej, liczne szkolenia i kursy w zakresie diagnozy klinicznej, pomocy psychologicznej, profilaktyki stresu, pracy ze sprawcami przemocy domowej, mentoringu. Odbyła staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia SWZPZPOZ w Warszawie.

Od 20 lat pracuje jako psycholog-seksuolog w różnych obszarach społecznych, posiada wszechstronne, bogate doświadczenie zawodowe w praktycznej diagnozie i pracy z osobami dorosłymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej, w kryzysie, zmagającymi się z problematyką agresji, przemocy, uzależnień, problemów rodzinnych, prawnych, trudnościami z kształtowaniem relacji z otoczeniem, zmagającymi się ze smutkiem, stratą, poczuciem odrzucenia czy braku satysfakcji z życia, wymagającymi pomocy i wsparcia psychologicznego.

Od kilku lat aktywnie zajmuje się również diagnozą sfery seksualnej, określaniem planu terapii i sposobów dążenia do uzyskania poczucia satysfakcji i spełnienia.

W zakresie jej działania znajduje się też praktyczne szkolenie i doradztwo w zakresie mentoringu i wsparcia zawodowego, kształtowania pozytywnej atmosfery rozwoju w środowisku zawodowym.

Ja o sobie:

Lubię ludzi, spotkania i długie dyskusje, najczęściej w ogrodzie wśród zwierząt i kwiatów. Interesuję się praktycznymi aspektami kształtowania kontaktu z drugim człowiekiem, wsparcia i rozwoju osobistego oraz terapii psychologicznej i seksuologicznej. Uważam, że „Człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, gdy żyje w zgodzie i spójności ze swoim wnętrzem i może się rozwijać”.

Psycholog, seksuolog w mieście Legionowo. Zobacz mój profil na ZnanyLekarz.pl

Moje artykuły

Psycholog

Marzena Gralicka

Jestem osobą towarzyszącą potrzebującym w procesie konstruktywnego przeżywania kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych, terapeutą uzależnień.
Jeśli:
· próbujesz poradzić sobie ze stratą bliskiej Ci osoby,
· doświadczasz trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
· przeżywasz kryzys w związku, groźbę rozstania,
· dostrzegasz niepojące zachowania swojego dziecka, problemy wychowawcze lub szkolne,
· nurtują Cię zawikłane sytuacje w pracy, z których nie widzisz wyjścia,
· przeżywasz przygnębienie, bezradność, niezdecydowanie, brak poczucia sensu życia,
· dostrzegasz u siebie napięcie nerwowe, ciągle towarzyszące Ci poczucie zmęczenia,
· nie radzisz sobie ze swoimi agresywnymi impulsami lub agresją osób Ci towarzyszących,
· przeżyłeś traumatyczne wydarzenie, które rzutuje na Twoje życie,
· …. lub dostrzegasz inny problem, który nie daje poczucia komfortu życia,

...zapraszam na spotkanie oparte na przyjaznej rozmowie. Gwarantuję Ci pełną dyskrecję dotyczącą powierzanych mi spraw. W rozmowie chętnie przyjrzę się razem z Tobą drodze, którą podążasz, wyborom, które podejmujesz, emocjom, które Ci towarzyszą, ograniczeniom, które blokują Twe szczęście.

Wspólnie zastanowimy się nad zasobami, których uświadomienie i uruchomienie pomoże znaleźć właściwe rozwiązanie. Celem naszej drogi będzie Twoje życie w zgodzie ze sobą i własnymi potrzebami.

Ukończyłam psychologię kliniczną w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej oraz studia podyplomowe „Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Od 18 lat pracuję jako psycholog więzienny, gdzie zdobywałam i doskonaliłam umiejętności praktyczne w bezpośrednim kontakcie z klientem w zakresie pracy z agresją oraz w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Od 10 lat pracuję również w gabinecie psychologicznym towarzysząc klientom w trudnych chwilach ich życia, bądź w rozwoju osobistym.

Posiadam uprawnienia do prowadzenia programu dla sprawców przemocy domowej wg modelu Duluth oraz Treningu Zastępowania Agresji ART. Uczestniczyłam w licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu pracy z agresją oraz przemocą.

Oferuję ponadto profesjonalną terapię uzależnień: od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, seksu, skoncentrowaną na poszukiwaniu konstruktywnych sposobów poradzenia sobie z głodem środka psychoaktywnego, a również do zmotywowania pacjenta do podjęcia działań terapeutycznych w zakresie własnego uzależnienia. Pracuję również z osobami borykającymi się z problemem uzależnienia dotyczącym członka rodziny, gdyż nierzadko pierwszy świadomy krok w terapii rodziny dotkniętej uzależnieniem może wykonać bliska jej osoba.

Psycholog w mieście Legionowo. Pracuję pod superwizją kliniczną. Zapraszam także na mój profil na ZnanyLekarz.pl 

Moje artykuły

Psycholog

Iwona Michorzewska – Bańka

Rodzina i jej sprawy pozostają od wielu lat w centrum moich zainteresowań zawodowych. Doświadczenie zdobywałam pracując w instytucjonalnym sektorze pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych oraz prowadząc prywatne poradnictwo.

Dodatkowo swoim doświadczeniem dzielę się ze słuchaczami podyplomowych studiów pedagogicznych i terapeutycznych.

Od wielu lat prowadzę treningi kompetencji społecznych, treningi profilaktyki zaburzeń depresyjnych, programy antystresowe, warsztaty rozwojowe, szkolenia oraz wykłady na studiach podyplomowych.

Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w zakresie szerokiego spektrum problemów rodzinnych:

 • Problemów wychowawczych z dzieckiem i nastolatkiem
 • Problemów okołorozwodowych
 • Kryzysów związanych z ciążą, narodzinami
 • Żalem po stracie
 • Konfliktami rodzinnymi
 • Przemocą domową

Dodatkowo prowadzę terapię grupową dla:

 • osób doświadczających przemocy domowej,
 • dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD).

Magister psychologii, absolwentka Inter Regional Academy of Personnel Menagement w Kijowie.

Studia podyplomowe w zakresie Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Jestem:

 • certyfikowanym terapeutą  II stopnia w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Praktykiem programu „Dam Radę!” Polskiego Instytutu Szkoleniowego, kierowanego do pracy z dziećmi i młodzieżą a służącemu kreatywnej nauce nowych umiejętności niosących pożądaną zmianę zachowań.
 • Certyfikowanym mediatorem rodzinnym.
 • Trenerem EEG Biofeedback.

Posiadam przygotowanie z zakresu hipnoterapii w podejściu NLP oraz technik i badań podprogowych.

Dodatkowo ukończyłam szkolenie specjalistyczne „Oswoić potwora – praca z klientem odczuwającym lęk” oraz szkolenia „Praca z grupą” i „Podejście SFT – mikrotechniki” rekomendowane przez Member of European Brief Therapy Assocition.

Uczestniczyłam w seminarium „Okna Macicy: Twoje Pierwsze Dziewięć Miesięcy – wpływ okresu prenatalnego i perinatalnego na fizyczny, emocjonalny i intelektualny rozwój dziecka”.

Pracę moją opieram na osobistej, głębokiej wierze w możliwości człowieka do pozytywnej zmiany i nieprzebranych zasobów tkwiących w każdym z nas.

Psycholog w mieście Legionowo.

Prywatnie jestem nałogowym molem książkowym, entuzjastką prostego życia na wsi, opiekunką czwórki futrzaków i wierną fanką jazzu.

Moje
artykuły

watercolor-2473755_1280

Mamo, tato – zobacz, co mówię! Co możesz odczytać z rysunku dziecka

Logopeda - Psycholog

Anna Fijałkowska

Z  wykształcenia i zamiłowania jestem logopedą oraz psychologiem. Ponadto ukończyłam podyplomowe studia z zakresu profilaktyki uzależnień i relacji interpersonalnych oraz mediacji.

Uważam, że mowa jest jedną z najważniejszych umiejętności człowieka, dlatego od najmłodszych lat należy dbać o jej prawidłowy rozwój. Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom i  oczekiwaniom pomoc logopedyczno -psychologiczna adresowana jest zarówno  dla dzieci jak i  osób dorosłych, u których występuje min.  (zaburzenia mowy, zaburzenia neurologiczne, psychiczne, zaburzenia komunikacji jak np. AUTYZM czy ZESPÓŁ ASPERGERA itp) . Każdego pacjenta traktuję indywidualnie i tak też dobieram sposób postępowania terapeutycznego.
Z uwagi na fakt, że corocznie wzrasta liczba dzieci wymagających wczesnej interwencji terapeutycznej oraz oddziaływań logopedycznych serdecznie zachęcam rodziców, aby zadbali o prawidłowe kształtowanie się mowy swoich pociech i dostarczali im  poprawnych wzorców.

Rodzicu, nie bagatelizuj problemów z wymową swojego dziecka. Wczesna pomoc i interwencja logopedyczna jest gwarancją prawidłowego rozwoju emocjonalno- społecznego i zwiększa kompetencje  szkolne Twojego dziecka. Im wcześniejsza decyzja odnośnie terapii, tym lepiej, bo jej efekty będą szybsze, pewniejsze i stabilniejsze.

Zapraszam na konsulatacje również osoby dorosłe, doświadczone życiowo, dla których wymowa stanowi barierę komunikacyjną,  aby wspólnie pracować nad napotykanymi trudnościami. Logopeda w mieście Legionowo.

Moje artykuły

freestocks-org-157863

Jak radzić sobie, gdy w rodzinie występował lub występuje problem z uzależnieniem?

Ta strona korzysta z plików cookies. Zaakceptuj pliki cookies klikając w "Akceptuję pliki cookies". Dowiedz się więcej na temat plików cookies: Polityka prywatności