remi-walle-86579_banner

Poznaj Autorów Human Clinic

Dla Zespołu Human Clinic najważniejszy jest człowiek i jego relacja ze światem. W naszej pracy wyznajemy motto „od psyche po physis”. Uważamy, że satysfakcję w życiu osobistym można osiągnąć przyglądając się wszystkim jego sferom.

 • Chciałbyś prowadzić satysfakcjonujące życie?
 • Chcesz ruszyć do przodu po rozstaniu?
 • Chciałbyś skutecznie porozumiewać się ze swoim dzieckiem?
 • Doświadczasz wypalenia zawodowego?
 • Chcesz odkryć swój talent?
 • Chcesz czuć się piękną i spełnioną kobietą?
 • Jeśli jesteś mężczyzną, chcesz być porozmawiać na temat swojej męskości?
 • Chcesz rozwijać się w sferze życia seksualnego, oraz pozyskiwania satysfakcji seksualnej?
 • Chcesz dobrze czuć się ze sobą fizycznie i prowadzić zdrowe życie?
 • Chcesz nauczyć się czerpać satysfakcję z jakości dotychczasowych związków?
 • Chcesz wiedzieć, jak postępować z osobą uzależnioną?

O tym piszemy na blogu. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu cząstkę siebie oraz inspirację. 

Oferujemy poradnictwo psychologiczne w formie stacjonarnej, online i spacerów terapeutycznych.

psycholog - seksuolog

Beata Rożek

beata-rozek
psycholog - seksuolog

Beata Rożek

Oferuję profesjonalną pomoc i doradztwo psychologiczne w sytuacjach związanych z:

- życiem seksualnym, seksualnością oraz pozyskiwaniem satysfakcji seksualnej,
- kształtowaniem pozytywnych relacji z otoczeniem
- sprawami rodzinnymi, małżeńskimi, okołorozwodowymi,
- pobudzeniem, trudnościami z koncentracją uwagi oraz organizacją podejmowanych działań,
- stresem i wzmożonym napięciem nerwowym,
- poczuciem smutku, straty, braku satysfakcji z życia, obniżeniem nastroju,
- rozwojem sfery zawodowej,
- diagnozą psychologiczną,
- określaniem potrzeby i kierunku oddziaływań w oparciu o analizę i diagnozę problemu.

Uważam, że każdy ma prawo do realizacji siebie we wszystkich obszarach życia, do radości i kształtowania swojej drogi zgodnie z preferencjami. Poszukiwanie wsparcia i pomocy jest jednym z elementów dbania o siebie i swój rozwój. Jeśli dostrzegasz, że w Twoim życiu istnieją sytuacje, sprawy, problemy, które utrudniają Ci osiąganie satysfakcji osobistej i komfortu życia – zapraszam. W czasie spotkania, rozmowy, w życzliwej, dyskretnej i otwartej atmosferze, pomogę Ci przyjrzeć się Twoim potrzebom, pragnieniom, obawom i problemom. Pomogę określić Twoje cele i drogi ich realizacji. Udzielę Ci pomocy i wsparcia przy pracy nad poprawą jakości życia i rozwojem osobistym.

Absolwentka psychologii sądowej i penitencjarnej w Akademii Teologi Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ukończyła Podyplomowe Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów, Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej, Podyplomowe Studium Seksuologii Klinicznej, liczne szkolenia i kursy w zakresie diagnozy klinicznej, pomocy psychologicznej, profilaktyki stresu, pracy ze sprawcami przemocy domowej, mentoringu. Odbyła staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia SWZPZPOZ w Warszawie.

Od 20 lat pracuje jako psycholog-seksuolog w różnych obszarach społecznych, posiada wszechstronne, bogate doświadczenie zawodowe w praktycznej diagnozie i pracy z osobami dorosłymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej, w kryzysie, zmagającymi się z problematyką agresji, przemocy, uzależnień, problemów rodzinnych, prawnych, trudnościami z kształtowaniem relacji z otoczeniem, zmagającymi się ze smutkiem, stratą, poczuciem odrzucenia czy braku satysfakcji z życia, wymagającymi pomocy i wsparcia psychologicznego.

Od kilku lat aktywnie zajmuje się również diagnozą sfery seksualnej, określaniem planu terapii i sposobów dążenia do uzyskania poczucia satysfakcji i spełnienia.

W zakresie jej działania znajduje się też praktyczne szkolenie i doradztwo w zakresie mentoringu i wsparcia zawodowego, kształtowania pozytywnej atmosfery rozwoju w środowisku zawodowym.

Ja o sobie:

Lubię ludzi, spotkania i długie dyskusje, najczęściej w ogrodzie wśród zwierząt i kwiatów. Interesuję się praktycznymi aspektami kształtowania kontaktu z drugim człowiekiem, wsparcia i rozwoju osobistego oraz terapii psychologicznej i seksuologicznej. Uważam, że „Człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, gdy żyje w zgodzie i spójności ze swoim wnętrzem i może się rozwijać”.

Prowadzi konsultacje online: biuro@humanclinic.pl oraz stacjonarne w Centrum Medycznym Best-Med w Warzawie, Al. Jerozolimskie 87.

Zobacz mój profil na ZnanyLekarz.pl

Moje
artykuły

psycholog

Marzena Gralicka

marzena_G2
psycholog

Marzena Gralicka

Jestem osobą towarzyszącą potrzebującym w procesie konstruktywnego przeżywania kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych, terapeutą uzależnień.
Jeśli:
· próbujesz poradzić sobie ze stratą bliskiej Ci osoby,
· doświadczasz trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
· przeżywasz kryzys w związku, groźbę rozstania,
· dostrzegasz niepojące zachowania swojego dziecka, problemy wychowawcze lub szkolne,
· nurtują Cię zawikłane sytuacje w pracy, z których nie widzisz wyjścia,
· przeżywasz przygnębienie, bezradność, niezdecydowanie, brak poczucia sensu życia,
· dostrzegasz u siebie napięcie nerwowe, ciągle towarzyszące Ci poczucie zmęczenia,
· nie radzisz sobie ze swoimi agresywnymi impulsami lub agresją osób Ci towarzyszących,
· przeżyłeś traumatyczne wydarzenie, które rzutuje na Twoje życie,
· …. lub dostrzegasz inny problem, który nie daje poczucia komfortu życia,

...zapraszam na spotkanie oparte na przyjaznej rozmowie. Gwarantuję Ci pełną dyskrecję dotyczącą powierzanych mi spraw. W rozmowie chętnie przyjrzę się razem z Tobą drodze, którą podążasz, wyborom, które podejmujesz, emocjom, które Ci towarzyszą, ograniczeniom, które blokują Twe szczęście.

Wspólnie zastanowimy się nad zasobami, których uświadomienie i uruchomienie pomoże znaleźć właściwe rozwiązanie. Celem naszej drogi będzie Twoje życie w zgodzie ze sobą i własnymi potrzebami.

Ukończyłam psychologię kliniczną w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej oraz studia podyplomowe „Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Od 18 lat pracuję jako psycholog więzienny, gdzie zdobywałam i doskonaliłam umiejętności praktyczne w bezpośrednim kontakcie z klientem w zakresie pracy z agresją oraz w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Od 10 lat pracuję również w gabinecie psychologicznym towarzysząc klientom w trudnych chwilach ich życia, bądź w rozwoju osobistym.

Posiadam uprawnienia do prowadzenia programu dla sprawców przemocy domowej wg modelu Duluth oraz Treningu Zastępowania Agresji ART. Uczestniczyłam w licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu pracy z agresją oraz przemocą.

Oferuję ponadto profesjonalną terapię uzależnień: od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, seksu, skoncentrowaną na poszukiwaniu konstruktywnych sposobów poradzenia sobie z głodem środka psychoaktywnego, a również do zmotywowania pacjenta do podjęcia działań terapeutycznych w zakresie własnego uzależnienia. Pracuję również z osobami borykającymi się z problemem uzależnienia dotyczącym członka rodziny, gdyż nierzadko pierwszy świadomy krok w terapii rodziny dotkniętej uzależnieniem może wykonać bliska jej osoba.

Moje
artykuły

Magdalena Bartkiewicz

DSC_6497net_mini

Magdalena Bartkiewicz

Z zawodu jestem fotografką, dla której istotą pracy jest poszukiwanie i pokazywanie emocji. Prywatnie jestem pasjonatką rozwoju duchowego. Odkąd wkroczyłam na tę ścieżkę, czuję, że dopiero teraz mam prawdziwą kontrolę nad swoim życiem. Z drugiej strony wierzę, że wszystko co daje nam życie, potrzebne jest nam do wzrostu i rozwoju, nawet chwile trudne. Poszerzanie świadomości praktykuję codziennie, z wdzięcznością dziękując za to co już w życiu mam.

Wyznaję zasadę, że wszystko co nam do życia jest potrzebne, mamy w sobie i to właśnie wewnątrz swojej duszy należy poszukiwać odpowiedzi na życiowe pytania, sztormy i burze. Czasami jednak, przyćmieni silnymi emocjami, nie jesteśmy w stanie uzyskać jasności umysłu czy logiki, dlatego warto skorzystać z pomocy kogoś kto naprowadzi nas na właściwe tory. Nikt za Ciebie nie wykona pracy nad sobą, ale może Ci skutecznie pomóc wrócić do siebie, czyli poprzez wsparcie, empatię i zaangażowanie odnaleźć to, czego w życiu szukasz.

Motywuję innych do zmieniania swojego życia na lepsze. Inspiruję do tego, aby wierzyli w siebie. Pokazuję jak z małych chwil utkać szczęśliwe życie.

Ja jednym zdaniem: silna kobieta o wrażliwej duszy.

Prowadzi blog podszyty kobiecością http://www.moaa.pl

Moje
artykuły

psycholog

Iwona Michorzewska – Bańka

iwona
psycholog

Iwona Michorzewska – Bańka

Rodzina i jej sprawy pozostają od wielu lat w centrum moich zainteresowań zawodowych. Doświadczenie zdobywałam pracując w instytucjonalnym sektorze pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych oraz prowadząc prywatne poradnictwo.

Dodatkowo swoim doświadczeniem dzielę się ze słuchaczami podyplomowych studiów pedagogicznych i terapeutycznych.

Od wielu lat prowadzę treningi kompetencji społecznych, treningi profilaktyki zaburzeń depresyjnych, programy antystresowe, warsztaty rozwojowe, szkolenia oraz wykłady na studiach podyplomowych.

Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w zakresie szerokiego spektrum problemów rodzinnych:

 • Problemów wychowawczych z dzieckiem i nastolatkiem
 • Problemów okołorozwodowych
 • Kryzysów związanych z ciążą, narodzinami
 • Żalem po stracie
 • Konfliktami rodzinnymi
 • Przemocą domową

Dodatkowo prowadzę terapię grupową dla:

 • osób doświadczających przemocy domowej,
 • dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD).

Magister psychologii, absolwentka Inter Regional Academy of Personnel Menagement w Kijowie.

Studia podyplomowe w zakresie Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Jestem:

 • certyfikowanym terapeutą  II stopnia w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Praktykiem programu „Dam Radę!” Polskiego Instytutu Szkoleniowego, kierowanego do pracy z dziećmi i młodzieżą a służącemu kreatywnej nauce nowych umiejętności niosących pożądaną zmianę zachowań.
 • Certyfikowanym mediatorem rodzinnym.
 • Trenerem EEG Biofeedback.

Posiadam przygotowanie z zakresu hipnoterapii w podejściu NLP oraz technik i badań podprogowych.

Dodatkowo ukończyłam szkolenie specjalistyczne „Oswoić potwora – praca z klientem odczuwającym lęk” oraz szkolenia „Praca z grupą” i „Podejście SFT – mikrotechniki” rekomendowane przez Member of European Brief Therapy Assocition.

Uczestniczyłam w seminarium „Okna Macicy: Twoje Pierwsze Dziewięć Miesięcy – wpływ okresu prenatalnego i perinatalnego na fizyczny, emocjonalny i intelektualny rozwój dziecka”.

Pracę moją opieram na osobistej, głębokiej wierze w możliwości człowieka do pozytywnej zmiany i nieprzebranych zasobów tkwiących w każdym z nas.

Prywatnie jestem nałogowym molem książkowym, entuzjastką prostego życia na wsi, opiekunką czwórki futrzaków i wierną fanką jazzu.

Moje
artykuły

watercolor-2473755_1280

Mamo, tato – zobacz, co mówię! Co możesz odczytać z rysunku dziecka

dietetyk

Monika Miszelska

monika_miszelska2
dietetyk

Monika Miszelska

Specjalista ds. żywienia człowieka, dietetyk i psychodietetyk. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychodietetyka. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami zdobywała już w trakcie studiów, podczas praktyk studenckich, oraz pracując w licznych warszawskich poradniach żywieniowych. Obecnie jako dietetyk Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, edukuje i poprawia komfort życia pacjentów z cukrzycą.

Sympatyczna, ciepła osoba starająca się zrozumieć potrzeby oraz indywidualizm każdego pacjenta. Jej pasją jest dietetyka, chęć pomagania pacjentom w tym zakresie. Preferuje aktywny sposób spędzania wolnego czasu m.in. jazda na rowerze, aerobik, pływanie co również poleca swoim pacjentom. Prywatnie szczęśliwa mama, praktykująca racjonalne żywienie swoich dzieci.

Moje
artykuły

palenie

Jak rzucić palenie i nie przytyć?

logopeda - psycholog

Anna Fijałkowska

anna_f
logopeda - psycholog

Anna Fijałkowska

Z  wykształcenia i zamiłowania jestem logopedą oraz psychologiem. Ponadto ukończyłam podyplomowe studia z zakresu profilaktyki uzależnień i relacji interpersonalnych oraz mediacji.

Uważam, że mowa jest jedną z najważniejszych umiejętności człowieka, dlatego od najmłodszych lat należy dbać o jej prawidłowy rozwój. Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom i  oczekiwaniom pomoc logopedyczno -psychologiczna adresowana jest zarówno  dla dzieci jak i  osób dorosłych, u których występuje min.  (zaburzenia mowy, zaburzenia neurologiczne, psychiczne, zaburzenia komunikacji jak np. AUTYZM czy ZESPÓŁ ASPERGERA itp) . Każdego pacjenta traktuję indywidualnie i tak też dobieram sposób postępowania terapeutycznego.
Z uwagi na fakt, że corocznie wzrasta liczba dzieci wymagających wczesnej interwencji terapeutycznej oraz oddziaływań logopedycznych serdecznie zachęcam rodziców, aby zadbali o prawidłowe kształtowanie się mowy swoich pociech i dostarczali im  poprawnych wzorców.

Rodzicu, nie bagatelizuj problemów z wymową swojego dziecka. Wczesna pomoc i interwencja logopedyczna jest gwarancją prawidłowego rozwoju emocjonalno- społecznego i zwiększa kompetencje  szkolne Twojego dziecka. Im wcześniejsza decyzja odnośnie terapii, tym lepiej, bo jej efekty będą szybsze, pewniejsze i stabilniejsze.

Zapraszam na konsulatacje online również osoby dorosłe, doświadczone życiowo, dla których wymowa stanowi barierę komunikacyjną,  aby wspólnie pracować nad napotykanymi trudnościami. 

Moje
artykuły

freestocks-org-157863

Jak radzić sobie, gdy w rodzinie występował lub występuje problem z uzależnieniem?

Anna Tomaszewska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anna Tomaszewska

Piszę wiersze, uwielbiam książki, gram w scrabble, układam namiętnie puzzle. Interesuję się relacjami międzyludzkimi, psychologią związków także w praktyce. Jestem wnikliwym obserwatorem emocjonalnej sfery człowieka. Dużo czasu poświeciłam zbadaniu podłoża zgody na przemoc w relacjach oraz sposobów wyjścia z toksycznych związków. Zawodowo zajmuję się projektami zewnętrznymi od etapu pomysłu poprzez aplikowanie o środki, do końcowego momentu realizacji – zarówno w wypadku wielomilionowych inwestycji jak też projektów miękkich.

Ja jednym zdaniem: nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych.

Moje
artykuły

Ta strona korzysta z plików cookies. Zaakceptuj pliki cookies klikając w "Akceptuję pliki cookies". Dowiedz się więcej na temat plików cookies: Polityka prywatności